top of page

Akademske Aktivnosti

Akademske aktivnosti (AA) kroz svoje mnogobrojne programe pružaju doprinos pravničkom obrazovanju i pripremi studenata prava i mladih pravnika za profesionalni život. Pisanje radova, organizovanje debata, tribina, okruglih stolova, panel diskusija i predavanja o aktuelnim temama iz oblasti pravnih i srodnih nauka, samo su neki od načina na koje se znanja stečena na studijama mogu upotpuniti.

bottom of page