top of page

Marketing

Cilj sektora za marketing je da promoviše aktivnosti ELSA-e Beograd studentima prava i da ih predstavi u najboljem svetlu, kao organizaciju koja radi u najboljem interesu studenata prava. Takođe, sektor za marketing organizuje društvene događaje na kojima studenti prava mogu da steknu nova poznanstva i prijateljstva.

bottom of page