top of page
ELSA BELGRADE white.png

O NAMA

Evropsko udruženje studenata prava (European Law Students' Association - ELSA) je međunarodno, nepolitičko, nezavisno i neprofitno udruženje studenata prava i mladih pravnika iz cele Evrope koji imaju zajednički cilj u vidu uspostavljanja  međunarodne saradnje i  ličnih kontakata.
 

Kao krovna organizacija, ELSA International broji preko 60.000 članova i podržana je od strane Saveta Evrope.
 

ELSA Beograd je jedna od najistaknutijih lokalnih grupa (od ukupno 432 lokalne grupe) koja preko 30 godina doprinosi obrazovanju i razvoju veština studenata prava i mladih pravnika. Brojne aktivnosti organizacije uključuju:

 

  • pronalaženje studentske prakse za studente Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

  • seminari i konferencije

  • tribine, panel diskusije i okrugli stolovi

  • kursevi, debate i treninzi

  • simulacije suđenja

  • posete državnim institucijama

Pored nabrojanih aktivnosti, ELSA Beograd realizuje i brojne projekte koje su od velikog značaja za pravnu zajednicu. Naši alumnisti su danas  pravni stručnjaci koji rade kao advokati, sudije, tužioci, menadžeri i bankari.

VIZIJA

Pravedan svet u kojem se poštuju ljudsko dostojanstvo i kulturna različitost. Našu viziju uspevamo da prenesemo studentima kroz aktivnosti sa edukativnim sadržajem. 

SVRHA

Da doprinese pravničkom obrazovanju, neguje međusobno razumevanje kao i da promoviše društvenu odgovornost kod studenata prava. Naša povezanost sa eminentnim pravnim stručnjacima omogućava članovima naše organizacije u neposredan kontakt sa istim, te da steknu bolji uvid kako bi njihov karijerni razvoj mogao da izgleda. 

ISTORIJAT

ELSA International osnovana je 4. maja 1981. godine u Beču od strane studenata iz Poljske, Austrije, Mađarske i tadašnje Zapadne Nemačke. Ideja je bila da se promovišu međunarodni kontakti i međusobno razumevanje između studenata prava sa obe strane  „Gvozdene zavese".


Danas, sedište organizacije je u Briselu, a njena bogata mreža uključuje nacionalne grupe iz svih zemalja Evrope. Svojim dugogodišnjim uspešnim radom ELSA je stekla specijalan status u mnogim telima Ujedinjenih nacija, a ima i svoje stalne posmatrače pri Evropskoj uniji.


Lokalna grupa ELSA Beograd osnovana je 1987. godine neposredno nakon osnivanja nacionalne grupe tadašnje ELSA Jugoslavije. ELSA Beograd je najbrojnija i najstarija studentska organizacija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. ELSA Beograd povezala je i organizovala rad na pravnim fakultetima u zemlji i tako postavila temelje za razvoj stabilne organizacije kakva je danas. Naši projekti/aktivnosti podržani su od strane Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i šire pravničke zajednice. 
 

bottom of page