top of page

Marketing

Cilj sektora za marketing je da promoviše aktivnosti ELSA-e Beograd studentima prava i da ih predstavi u najboljem svetlu, kao organizaciju koja radi u najboljem interesu studenata prava. Takođe, sektor za marketing organizuje društvene događaje na kojima studenti prava mogu da steknu nova poznanstva i prijateljstva.

Akademske Aktivnosti

Akademske aktivnosti (AA) kroz svoje mnogobrojne programe pružaju doprinos pravničkom obrazovanju i pripremi studenata prava i mladih pravnika za profesionalni život. Pisanje radova, organizovanje debata, tribina, okruglih stolova, panel diskusija i predavanja o aktuelnim temama iz oblasti pravnih i srodnih nauka, samo su neki od načina na koje se znanja stečena na studijama mogu upotpuniti.

Seminari i Konferencije

Seminari i konferencije (S&C) dopunjuju formalno univerzitetsko obrazovanje studenata prava kroz podizanje svesti o globalnim, pravnim, socijalnim, ekonomskim i ekološkim pitanjima. U duhu kritičkog dijaloga i naučne saradnje, studenti prava stiču znanja iz novih pravnih oblasti koje su aktivnosti sertifikovane od strane predavača (advokatske kancelarije, sudije, revizorske kuće, državne institucije). Ključna delovanja S&C-a obuhvataju organizaciju seminara, konferencija, pravnih škola i studijskih poseta.

Profesionalni Razvoj

Sektor za profesionalni razvoj (PD) pruža studentima prava i mladim pravnicima mogućnost da steknu praktično i radno iskustvo u advokatskim kancelarijama i pravosuđu u Republici Srbiji, kao i u inostranstvu. Pored navedenih praksi, PD takođe organizuje radionice i treninge na kojima studenti prava mogu da steknu veštine neophodne za dalji razvoj karijere.

Takmičenja

Sektor za simulacije suđenja (CMP) ima za cilj da učesnici kroz obradu slučajeva primene svoje znanje u praksi, osete žar sudnice i time prevaziđu jaz između teorije i prakse. Kroz organizovanje simulacija i edukaciju, studentima se pruža mogućnost da učestvuju na takmičenjima, kako na lokalnom, tako i na nacionalnom nivou sa kojih se najbolji timovi plasiraju na prestižna međunarodna takmičenja u organizaciji ELSA-e International.

Izvršni Odbor

Izvršni odbor čine predsednik organizacije, generalni sekretar, nadzorni odbor i finansijski sektor.

bottom of page