top of page

Seminari i Konferencije

Seminari i konferencije (S&C) dopunjuju formalno univerzitetsko obrazovanje studenata prava kroz podizanje svesti o globalnim, pravnim, socijalnim, ekonomskim i ekološkim pitanjima. U duhu kritičkog dijaloga i naučne saradnje, studenti prava stiču znanja iz novih pravnih oblasti koje su aktivnosti sertifikovane od strane predavača (advokatske kancelarije, sudije, revizorske kuće, državne institucije). Ključna delovanja S&C-a obuhvataju organizaciju seminara, konferencija, pravnih škola i studijskih poseta.

bottom of page