top of page

PRIJATELJI ORGANIZACIJE

VP je advokatska kancelarija koja više od 15 godina pruža usluge iz najšireg opsega privrednog prava, lokalnim i međunarodnim kompanijama širom regiona Zapadnog Balkana.

Sa timom od više od 80 advokata i stručnih saradnika koji rade u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji, Albaniji i Kosovu, efikasno savetuju klijente u nizu lokalnih i prekograničnih transakcija i projekata. Nude praktična rešenja, a ne samo puka pravna mišljenja.

JPM, najstarija advokatska kancelarija, osnovana 1991. godine, u oblasti privrednog prava, već 30 godina pomaže rastu i napretku domaćih i međunarodnih privrednih društava u Srbiji i širom regiona JIE. Kao vodeća kancelarija klijentima pružaju usluge na najvišem nivou i ponose se time što apsolutno razumeju njihov sektor i poslovne potrebe. Stručnost i iskustvo, težnja ka profesionalnoj izvrsnosti proističu iz rada na najvećim slučajevima i transakcijama. Rangirani su među vodećim advokatskim kancelarijama od strane najprestižnijih nezavisnih pravnih direktorijuma: Chambers & Partners, Legal 500 i IFLR1000. Njihov globalni domet kroz članstvo u Lex Mundi mreži znači da pružaju prekogranične pravne savete u više jurisdikcija širom regiona i sveta.

Advokatska kancelarija Bobot i partneri koju čine advokati Natalija i Krsto Bobot i Nikola Jerković, koji poseduju višedecenijsko iskustvo u bavljenju krivičnim pravom. U krivičnim postupcima branr okrivljene i zastupaju oštećene. Imajući u vidu i njihovo poznavanje penologije, zastupaju i osuđena lica u disciplinskim postupcima u penalnim ustanovama i pomažu im u ostvarivanju njihovih zakonskih prava. Dugogodišnje iskustvo, istrajnost, komunikativnost i profesionalizam vode ih u poslu. Timski rad je nešto na šta su posebno ponosni i uvek vole da u timu imaju mlade kolege, kojima se nesebično posvećuju. Stručne rasprave i diskusije, u kojima učestvuju i studenti, koji su kod njih na praksi, gotovo su svakodnevna dešavanja.

AOD Vasiljević Legal je multidisciplinarno advokatsko ortačko društvo sa sedištem u Beogradu, koje okuplja iskusne advokate i eminentne stručnjake koji timskim radom i profesionalizmom uspostavljaju stabilne i dugoročne odnose sa prestižnim domaćim i stranim kompanijama, korporacijama i institucijama. Širok spektar pravnih usluga koje nude i sve veći broj klijenata pruža im mogućnost da razvijaju poslovanje. Ponosni su na mogućnosti za usavršavanje koje pružaju njihovim zaposlenima kroz saradnju sa prestižnim kompanijama iz zemlje i regiona, uz asistenciju partnera, saradnika kancelarija, kao i stručnih savetnika koji su podrška njihovom pravnom timu.

NKO Partners is one of the leading law firms providing full scope of commercial law services in Serbia and Montenegro. NKO Partners was founded in 2008 by lawyers with extensive experience in commercial law in the region, who have led the largest and most complex M&A and privatization transactions since the economic and political transition began in the former Yugoslavia, in 2001. NKO Partners is dedicated to providing high quality legal in services to clients across all business sectors and industries, creating solutions that add value to clients’ businesses. The reputation of the firm has been validated by top rankings in the world’s leading directories of recommended law firms, such as Chambers & Partners and The Legal 500. The firm is a member of numerous professional organizations and associations locally and worldwide, such as IR Global, LNI and Globaladvocaten.

Kancelarija Golubović, Simić & Marinković je renomirana advokatska kancelarija osnovana 2014. godine. Svoju reputaciju izgradili su kroz dugoročne odnose sa klijentima zasnovanim na poverenju, posvećenosti i visokoj profesionalnoj odgovornosti. Pravnu podršku pružaju u svim oblastima prava za lokalne i internacionalne kompanije i fizička lica. Kancelarija je takođe poznata po svojoj sveobuhvatnoj pravnoj podršci, kao i pružanju pomoći nevladinom sektoru u zaštiti žrtava trgovine ljudima i nasilja u porodici, stavljajući na raspolaganje svoje znanje i iskustvo u službu najranjivijih grupa.

Bojović Drašković Popović & Partners je advokatska kancelarija koja pruža usluge u oblasti privrednog prava i savetuje klijente u Srbiji i u Crnoj Gori, osnovana u januaru 2013. godine.

Njihovi partneri su obrazovani u Srbiji i inostranstvu i kvalifikovani su da pruže stručno savetovanje u najsloženijim transakcijama.

BD2P kancelarija poseduje široku regionalnu pokrivenost kroz SELA mrežu – „South East Legal Alliance“. SELA je regionalna mreža nezavisnih advokatskih kancelarija koja savetuje klijente vezano za njihovo poslovanje u jugoistočnoj Evropi.

BD2P zadovoljava potrebe stranih i domaćih klijenata u svim komercijalno relevantnim oblastima prava, uključujući generalno korporativno savetovanje, finansijsko savetovanje, komercijalne sporazume, rešavanje sporova, pitanja konkurencije, zaštitu podataka, radno pravo, poresko pravo, tržište kapitala, javno-privatna partnerstva, nekretnine i intelektualnu svojinu.

SPONZORI ORGANIZACIJE

bottom of page