top of page

Takmičenja

Sektor za simulacije suđenja (CMP) ima za cilj da učesnici kroz obradu slučajeva primene svoje znanje u praksi, osete žar sudnice i time prevaziđu jaz između teorije i prakse. Kroz organizovanje simulacija i edukaciju, studentima se pruža mogućnost da učestvuju na takmičenjima, kako na lokalnom, tako i na nacionalnom nivou sa kojih se najbolji timovi plasiraju na prestižna međunarodna takmičenja u organizaciji ELSA-e International.

bottom of page