top of page

100 PRAKSA SA FAKSA

U saradnji sa brojnim advokatskim kancelarijama, ELSA Beograd je realizovala do sada neviđen projekat „Praksa sa faksa“ za obavljanje studentskih praksi.


Preko 100 advokatskih kancelarija je pružilo priliku studentima prava da kroz praksu steknu uvid u svakodnevni rad advokata.


Prakse su se obavljale u prolećnom semestru 2022. godine nakon aprilskog ispitnog roka, dok je trajanje istih zavisilo od dogovora između kandidata i same advokatske kancelarije.


Jedan od ciljeva praksi jeste bio da se postigne saradnja sa nekim od najuspešnijih advokatskih kancelarija. U ponudi su bile mnogobrojne kancelarije koje se bave različitim granama prava, a u kojima postoji i mogućnost prisustva suđenjima. Pored toga, veliki akcenat stavljen je na sam kvalitet praksi, veoma je bitno da se one obave na najbolji mogući način i da tako studenti već steknu uvid u svakodnevni rad advokata, sudova i tužilaštva. Samim tim, veliki broj učesnika može lakše da se orijentiše kojom granom prava žele da se bave.

 Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page