top of page

ELSA DAY

ELSA Day je događaj koji se obeležava čitava ELSA mreža sa ciljem podizanja svesti o ljudskom dostojanstvu i kulturnoj raznolikosti i stvaranje foruma za glas studenata prava i mladih pravnika širom Evrope.


U sredu, 30. novembra 2022. godine, ELSA Day bio je posvećen temi međunarodnog humanitarnog prava. Međunarodno humanitarno pravo (IHL) definisano je od strane Ujedinjenih nacija kao „principe i pravila koja regulišu sredstva i metode ratovanja, kao i humanitarnu zaštitu civilnog stanovništva, bolesnih i ranjenih boraca i ratnih zarobljenika“.


Panel diskusija „Između dve vatre – ljudska prava u modernim oružanim sukobima“ održana je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu u „FORUM ROMANUM“.


Predavači su bili Saša Avram (Crveni krst Srbije; stučni saradnik za difuziju i međunarodno humanitarno pravo), Ivan Jovanović (stručnjak za međunarodno humanitarno pravo i ljudska prava) i Mina Radončić (Beogradski međunarodnopravni krug; asistentkinja u nastavi na Ženevskoj Akademiji za međunarodno humanitarno pravo i ljudska prava). Oni su govorili o temi ljudskih prava i njoj srodnim temama, ali i o izazovima sa kojima se pravna regulativa suočava u modernim oružanim sukobima.


Pored panel diskusije koja je realizovana, istog dana bio je postavljen ELSA štand, takođe u prostorijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, gde su posetioci imali priliku da čuju više informacija o organizaciji, ali i njenim mnogobrojnim aktivnostima i projektima.

 Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page