top of page

Poseta Internacionalnoj Policijskoj Asocijaciji

Članovi ELSA-e Beograd su 19.11.2021. godine posetili Internacionalnu Policijsku Asocijaciju ("IPA"). Našu organizaciju ugostio je akademik prof. dr Nebojša Pantelić, predsednik nacionalne sekcije IPA za Srbiju.


U sklopu posete održano je predavanje o tehnikama prikupljanja dokaza u krivičnom postupku, kao i o samoj organizacijikoja je nastala 1950. godine i broji aktivne i penzionisane policajce.


Ciljevi IPA-e su podsticanje razmene profesionalnog iskustva, prijateljstva, kao i poboljšanje odnosa između policije i javnog mnjenja.


Takođe, ELSA Beograd je potpisala sporazum o saradnji sa IPA-om, te je prof. dr Pantelić pozvao članove ELSA Beograda da prisustvuju i učestvuju u budućim aktivnostima koje će IPA organizovati.

 


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page