top of page

Poseta Ustavnom sudu

U cilju upoznavanja studenata prava sa najznačajnijim institucijama pravosuđa, ELSA Beograd je u okviru projekta ,,Dani posete sudovima”, organizovala posetu Ustavnom sudu za studente Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu dana 14.10.2022. godine.


Grupa posetioca činila je 28 studenata Pravnog fakulteta - brucoša, članova organizacije kao i onih na završnoj godini studija. Zamenik sekretara Ustavnog suda, Petar Stajković, studente je upoznao sa nadležnostima, načinom rada i odlučivanja Suda, kao i sa načinom izbora sudija Ustavnog suda. Dodatno, studentima je predstavljen i istorijat zgrade Ustavnog suda, koja je spomenik kulture. Studenti su obišli zgradu Ustavnog suda, posetili pisarnicu, sale u kojima se održavaju sednice, kao i biblioteku Suda.

 


Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page